प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग अकरावा : काव्य - खतें         

कोथिंबीर-  ह्याला लॅटिनमध्ये अंब्रेली फेरी, इंग्रजीत कोरिअँडर, संस्कृत भाषेत धान्यक किंवा धन्यक व मराठीत धने, धन्या, धनिया, कोथिंबिर इत्यादी नावे आहेत.

इतिहास- हे एक मसाल्याचे झाड आहे. धन्यांची माहिती युरोपखंडात फार प्राचीन कालापासून आहे. हिंदुस्थानातून मसाल्याचे जिन्नस ईजिप्‍तमध्ये गेल्या शतकापर्यंत रवाना होत. परंतु हल्ली कोथिंबीरीची लागवड रशिया, हंगेरी, हॉलंड, बोरक्को इत्यादी देशांत झाल्यामुळे आता ते हिंदुस्थानातून ईजिप्‍तला रवाना होत नाहीत.

लागवड- हिंदुस्थानात निरनिराळ्या प्रांतांत याची लागवड निरनिराळ्या वेळी करितात. व ती बहुधा मिश्रपीक म्हणून केली जाते. बंगाल व संयुक्त प्रांत यामध्ये हिवाळ्यात मुंबईप्रांतात पावसाळ्यात व मद्रास इलाख्यात शरद ऋतूत याची लागवड करतात. नेपाळमध्ये धन्याचे मोठे उत्पन्न होते. पंजाबांतहि याची लागवड प्रत्येक जिल्ह्यांत आहे. कोथिंबिरीच्या पानांचा भाजीत, कढीत स्वाद येण्याकरिता व धन्याचा उपयोग मसाल्यांत करितात. मद्यार्काला चव आणण्याकरितांही हिचा उपयोग केला जातो. यूरोपमध्ये त्यापासून एक बाष्पभावी तेल काढितात. ह्या झाडापासून तेल निघते असें पोर्टाने १६ व्या शतकांत लिहून ठेवलेले आहे. या तेलाचे विशिष्ट गुरुत्व ०.८७० पासून ०.८८५ पर्यंत आहे. या तेलाचा विशिष्ट वास त्यामधील कोणत्या पदार्थापासून येतो हे निश्चित झालेले नाही. हिंदुस्थानात होणार्‍या धन्यापासून निघणार्‍या तेलाचे मान शेकडा ०.१५ ते ०.२ म्हणजे अतिशय कमी असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर तेल काढण्याकडे हिंदुस्थानातील धन्याचा उपयोग करीत नाहीत. हिंदुस्थानातून १९१८-१९१९ या साली धन्याची निर्गत ४८३९ टन झाली. व त्याची किंमत सुमारे १ लाख रुपये झाली. तुतिकोरिन व नेगापट्टम या बंदरांतून याची निर्गत जास्त होत असून थोडाबहुत मुंबई व कलक्तता बंदरातूनही माल बाहेर जातो.

हिंदुस्थानातून मारिशस बेटाला सुमारे १०० टन माल दरवर्षी जातो. १११७ व १८ साली युनायटेड स्टेटसकडे अजमासे ७०० टन धन्याची निर्गत झाली. कोथिंबीर पुष्कळ प्रमाणावर करणे असल्यास धने फेकून पेरतात. धने पेरण्यापूर्वी जोड्याने कठिण जमिनीवर खरडतात. जोड्यानेच खरडले पाहिजेत अशी कित्येकांचा समजूत आहे. हेतु हा की धन्याची दोन शकले झाली म्हणजे दोन बियांची दोन रोपे उगवतात. ती छकले कोणत्याही हलक्या वस्तूने खरडल्यास त्या छकलांतील बियांचे उगवणारे टोक चिरडले जाणार नाही. दुसर्‍या पिकांत मोकळ्या जागी तीन अगर पाच बोटांच्या चिमटीने धने टोचतात. दुसर्‍या पिकांत दुय्यम भाजी म्हणून कोथिंबीर लावण्याची पुष्कळ वहिवाट आहे. जेथे धने करण्याकरिता लागण करितात तेथें नुसती कोथिंबीरच करितात. मुंबईसारख्या शहरी रोज एक वॅगनभर कोथिंबिरीचा सहज खप होतो. इतकी कोथिंबीर पुणे व नाशिकच्या शेजारी बागाईत जमिनीत करितात. तेथें नुसती कोथिंबीरच पेरतात. कधी एकाच वेळी पुष्कळ लागण झाल्याने बाजारात कोथिंबीर फारच स्वस्त होते व मळेवाल्यास काही उत्पन्न होत नाही. परंतु उन्हाळ्यात कोथिंबीर बहुश: महाग असते. अशा वेळी तयार होणार्‍या कोथिंबिरीस चांगला भाव येतो. बेलवांग्याप्रमाणेच भाव मिळाल्यास कोथिंबीरीचे चांगले पैसे होतात. न मिळाल्यास कधी कधी नुकसानही होण्याचा संभव आहे.

चिमटीने बी लावतात. एकाच ठाणात पुष्कळ बी पडते व ते सर्व उगवले तरी त्यांतले अर्धे कुचंबते अथवा मरून जाते. म्हणून चिमटीने बी न लाविता खुरप्याने ४-६ इंच रेघ ओढून तीत बी टाकून खुरप्याने पुन्हा त्यावर माती ओढल्याने सर्व बियांपासून उगवण्यास वाव मिळतो. थोडे परूस असून पाण्याची सोय असल्यास घरात निघणारी राख वगैरेंचे खत घालून उद्योगी बायका घरकामापुरती कोथिंबीर नेहमी घरीच पिकवितात. त्याकरिता दर १५।२० दिवसांनी आपणास कोथिंबीर लागते त्या मानाने धने पेरल्यास कोथिंबीरीस तोटा पडत नाही. कोथिंबीर उगवण्यास १५ पर्यंत दिवस लागतात. ती उगवून वर आल्यावर झपाझप वाढते. नुसत्या कोथिंबीरीचे शेत, ओली कोथिंबीर विकल्यास तीन महिन्यांतच खाली होते. धने करावयाचे असल्यास जमीन ५।६ महिने अडते. धन्यांच्या हळवे (गांवरानी) व गरवे (बदामी) अशा दोन जाती आहेत. गावरानी धान्याचा दाणा लहान व काळसर असतो. बदामी धन्याचा दाणा गावरानीपेक्षा दुप्पट मोठा व पिवळा असतो. बदामी धन्यास जास्त दिवस स्वाद राहतो; दुय्यम पिकाकरिता गावरानी बी वापरतात. धन्याकरिता कोरडवाहू शेतात हळवे व गरवे अशी दोन्ही पिके शेकडो एकर करतात. धन्याचे उत्पन्नही चांगले होते.

औषधी गुणधर्म- धने गोड, थंड, पित्तकफनाशक, वातघ्न, अंगग्रहनाशक व अग्निदीपक आहेत. याचे औषधी उपयोगही अनेक आहेत. विशेषत: शरीरातील उष्णता काढण्यास, ताप, खोकला, तहान, ओकारी वगैरे विकारांवर त्यांचा उपयोग होतो. ओले झाड (कोथिंबीर) मूत्रल असून कृमिनाशक आहे. आमांशावर धने व सुंठ यांच्या काढ्यात एरंडमुळाचे चूर्ण द्यावे. अरुचीवर धने, वेलची व मिरी यांचे चूर्ण तूपसाखरेतून द्यावे. शरीरात दाह झाल्यास धने रात्री पाण्यांत भिजत घालून सकाळी ते पाणी गाळून त्यात खडीसाखर टाकून प्यावें. जेपाळाच्या विषावर धन्याचे चूर्ण, साखर व दही एकत्र करून द्यावे. मूत्रघातावर धने व गोखरूं यांचा काढा तूप घालून द्यावा. तृषा कमी होण्यास धने पाण्यांत भिजत घालून नंतर त्या पाण्यांत मध व पिठीसाखर घालून ठेवावी व तें पाणी वारंवार देत जावें.

   

खंड ११ : काव्य - खते  

  काव्य

  काव्हूर

 

  कॉव्हेंट्री
  काश
  काशी
  काशीनाथोपाध्यायं
  काशीपूर, त ह शी ल
  काशीफळ
  काशीबाई पेशवे
  काशीराज पंडित
  काश्गर
  काश्मीर संस्थान
  काश्मीरी
  काश्मीरी ब्राह्मण
  काश्मिरी भाषा
  काश्मोर
  काश्यप
  काष्टिन
  कास
  कासगंज त ह शी ल
  कासरगोड, ता लु का
  कासलपुरा
  कांसव
  कासार
  कांसार - वाणी
  कासारबारी (द्वार)
  कासाला
  कासिया
  कासीमबझार
  कासूर
  कासेगांव (१)
  कासेगांव
  कॅस्टेलो ब्रंको
  कास्पियन समुद्र
  काहूत
  काळपुळी
  काळहोळ
  काळाआजार
  काळा चौतरा
  काळा पहाड
  काळा बाग, ज मी न दा री
  काळा बाग छावणी
  काळासमुद्र
  काळी नदी
  काळी सिंध
  किउंथल
  किओटो
  किंकर
  किंकरी
  किक्ली
  किग्गतनाड
  किंग्जटाउन
  किंग्जलिन
  किंग्स्टन
  किचनेर लॉर्ड (१८५०-१९१६)
  किच्चौंचा
  किट्स सेंट
  किंडत, पो ट जि ल्हा
  किंडर गार्टन
  किड् बेंजामिन (१८५८)
  कित्तुर
  किंनगिन ता लु का
  किनवत
  किनवत जंगल
  किनु
  किन्नर
  किन्हई
  किन्हळ
  किंपुरूषवर्ष
  किबमरो
  किंबर्ले
  किमेदिजमीनदार
  किरगेरी
  किरवंत
  किरवळें
  किराईत
  किराकत
  किरात
  किरार
  किरीटी
  किरौली
  किर्घी
  किर्चाफ, गुस्टाब राबर्ट
  किर्मीर
  किर्लोस्कर, बळवंत पाडुरंग उर्फ अण्णासाहेब
  किलकिल यवन
  किल सैफुल्ल
  किल सोभ सिंध
  किलार्ने
  किलिमनूर
  किलिमांजारो
  किल्लेकोट व तटबंदी
  किलहार्न डॉ. एफ्
  किशनगंज, पो ट वि भा ग
  किशनगड सं स्था न
  किशनचंद
  किशोरगंज पो ट वि भा ग
  किष्किंधा
  किसान
  कीकट
  कीचक
  कीचक जात
  कीटक अथवा षट्पद
  कीटस् जॉन
  कीन चार्लस सॅम्युएल
  कीफ, प्रां त
  कीर
  कीरतपूर
  करिथर
  कीर्तन
  कीर्तने, नि ळ कं ठ ज ना र्द न
  कीर्तने, विनायक जनार्दन
  कील
  कीलकरै
  कीलिंग बेटें
  कुकरमुंडे
  कुकी
  कुंकुमवृक्ष
  कुकुर
  कुंकू
  कुक्शी
  कुक्सहॅवन
  कूंग्ययोन
  कुंच, त ह शी ल
  कुचबिहार, सं स्था न
  कुचला
  कुंचावन
  कुंजपुर
  कुंजर
  कुंजा
  कुंजुरी
  कुंज्रा
  कुटकी
  कुटासा
  कुटुंब
  कुट्टापरान्तक
  कुठार
  कुडची
  कुंडल
  कुडलगी
  कुडवक्कल
  कुडवासल
  कुडळा
  कुडा
  कुंडापूर ता लु का
  कुडालोर ता लु का
  कुडाळ
  कुडाळदेशकर ब्राह्मण
  कुडाळसंगम
  कुंडिनपुर
  कुडुमी
  कुडें
  कुणकुंबी
  कुणबी
  कुतउलआमारा
  कुंतनहसहळ्ळी
  कुंतल
  कुंताप
  कुंति
  कुंतिभोज
  कुतियान
  कुंती
  कृतुबदिया
  कुत्तालम्
  कुत्बमिनार
  कुत्बशहा
  कुत्बशाही
  कुत्बुद्दीन-ऐबक
  कुत्रा
  कुत्रु
  कुत्स
  कुंदकुंदाचार्य
  कुंदगोळ
  कुंदरेमुख
  कुंदा टेंकडी
  कुंदा तहशील
  कुनिगल
  कुनिहार
  कुन्ड्ट
  कुन्ननकुलम्
  कुन्नूर
  कुन्हळ
  कुंबुम्
  कुबेर
  कुब्ज विष्णुवर्धन
  कुब्जा
  कुंभ
  कुंभकर्ण
  कुंभकोणस्
  कुंभराणा
  कुंभळगड
  कुंभा
  कुंभार
  कुंभारकाम
  कुंभारडी डोंगर
  कुंभेर
  कुंभोज
  कुम
  कुमठा ता लु का
  कुमाऊन
  कुमार
  कुमारखली
  कुमारजीव
  कुमारदेवी
  कुमारधारी
  कुमारपाल
  कुमारराज
  कुमारिल भट्ट
  कुयली
  कुरकुंब
  कुरंगगड-अलंगगड
  कुरडू
  कुरम एजन्सी
  कुरम नदी
  कुरमवार
  कुरमी
  कुरवा
  कुरसेंग पो ट वि भा ग
  कुराण
  कुराबर

  कुरिग्राम पो ट वि भा ग

  कुरू
  कुरूजांगल
  कुरूंद
  कुरूंदवाड
  कुरूनेगॅला
  कुरूपांचाल
  कुरूंबा
  कुरूंब्रनाड
  कुरूयुद्ध
  कुरूवर्ष
  कुरूष्पाल
  कुरूक्षेत्र
  कुर्तकोटी
  कुर्दिस्तान
  कुर्ला
  कु-हा
  कु-हाडखुर्द्द
  कुल
  कुलपहार
  कुलशेखर
  कुलशेखरपट्टणम्
  कुलाची
  कुलाबा
  कुलाबा किल्ला
  कुलित्तलइ
  कुलुइन्सूर अथवा कुटेश्वर
  कुलु तहशील
  कुलुहा
  कुवम
  कुवलयापीड
  कुवलाश्व
  कुश
  कुशद्वीप
  कुशध्वज
  कुशनाभ
  कुशलगड
  कुशस्थली
  कुशान
  कुशाव
  कुशावर्त
  कुशिनगर
  कुष्ठ
  कुष्तगी
  कुष्तिया
  कुसवन
  कुसाजी भोंसले
  कुसुगल
  कुसुंबा
  कुंहरसेन
  कुळकर्णी
  कुळिथ
  कूका
  कूटमाळी
  कूडलगी
  कूंदियन
  कूबा
  कूर्ग
  कूर्म
  कूर्मदास
  कूर्मपुराण
  कृतवर्मा
  कृति
  कृत्तिका
  कृत्तिवास
  कृप
  कृपाराम
  कृमिसमूह
  कृषिकर्म किंवा शेती
  कृष्ण
  कृष्णकवि
  कृष्णगर
  कृष्णदत्त
  कृष्णदयार्णव
  कृष्णदास
  कृष्णदासमुद्गल
  कृष्णदेवराय
  कृष्णदेव होयसळ
  कृष्णद्वैपायन
  कृष्णनाईक वरंगळकर
  कृष्णमूत्र ज्वर
  कृष्ण याज्ञवलकी
  कृष्णराजपेठ
  कृष्णराव खटावकर
  कृष्णराव बल्लाळ काळे
  कृष्णाकुमारी
  कृष्णागिरी
  कृष्णा जिल्हा
  कृष्णाजी कंक
  कृष्णाजी त्रिमल
  कृष्णाजी नाईक जोशी
  कृष्णाजी भास्कर
  कृष्णाजी विनायक सोहोनी
  कृष्णा नदी
  कृष्णान्वक
  केअर्नस, जॉन एलियट
  केइ द्वीपसमूह
  केओंझर संस्थान
  केकती
  केकय
  केकरी
  केकुल फ्रेडरिक ऑगस्ट
  केंजळगड, अथवा घेरखेळज किल्ला
  केटर हेन्री
  केटी
  केटो मार्कस पो र्शि अ स
  केटो मार्कस दुसरा
  केडीझ
  केणी
  केदारनाथ
  केदारभट्ट
  केंदूर
  केंदूली
  केंद्रापारा
  केन
  केनिया
  केनिया पर्वत
  केनिलवर्थ
  केन्सिंग्टन
  केप कोस्ट
  केप टाउन
  केप प्राव्हिन्स
  केप्लर योहान
  केंब्रिज
  केरल
  केरवली
  केराढी
  केरूर
  केरो
  केलडी
  केलसी
  केला
  केल्व्हिन विल्यम थामसन लॉर्ड
  केवट
  केवडा
  केशर
  केशव
  केशवचंद्र सेन
  केशवपुर
  केशवस्वामी
  केशी
  केशोरइपाटण
  केसरिया
  केसरी
  केसरीनाथ
  केसरीय
  केसीध्वज
  केसो भिकाजी दातार
  केळ
  केळवाडा
  केळवाडी
  केळवे माहीम
  केळापुर
  केळोद
  कैकाडी
  कैकुबाद
  कैकेयी
  कैकोलन
  कैटभ
  कैथल
  कैफेंगफु
  कैमगंज
  कैमुर
  कैय्यट
  कैराण
  कैलास
  कैवर्त जात
  कैसर गंज
  कोइनिग, कार्ल रूडाल्फ
  कोइंबतूर
  कोइंब्रा
  कोइरी
  कोइल कुंतल
  कोकटनुर
  कोंकण
  कोंकणपुर
  कोंकणस्थ वैश्य
  कोंकणी
  कोंकणी भाषा
  कोकनाडा
  कोकंब
  कोका
  कोकिल
  कोकिलाव्रत
  कोको
  कोकोनॉर
  कोकोबेटें
  कोंगनोली
  कोंगाळव
  कोंगू देश
  कोच जात
  कौचाबंबा
  कोचिन
  कोचिनील किडे
  कोट
  कोंट, ऑगस्ट
  कोटकपुरा
  कोटगड
  कोटगळ
  कोटगिरी
  कोटचांदपूर
  कोटद्वार
  कोटपुतळी
  कोटा, संस्थान
  कोटा ता लु का
  कोटापल्ली
  कोटी
  कोटुमचगी
  कोटेश्वर
  कोट्टापट्टम्
  कोट्टायम्
  कोट्टारू
  कोट्टूरू
  कोट्रा किंवा सांगानी
  कोठारिया
  कोठी
  कोठी
  कोठूर
  कोड
  कोंडका
  कोंडगल
  कोंडगांव
  कोडचांद्री
  कोंडपल्ली
  कोडमगी
  कोंडविडु
  कोंडवीडू गाणदेव
  कोंडाणे
  कोंडाणें किल्ला
  कोडीनार
  कोडैकानल, ता लु का
  कोडौंग
  कोण्णूर
  कोतवाल
  कोत्रंग
  कोत्रा
  कोत्री, ता लु का
  कोथिंबीर
  कोंदिवटी लेणीं
  कोद्रु
  कोनारक
  कोनिग्जबर्ग
  कोनोल्ली कालवा
  कोन्नूर
  कोन्हे राम कोल्हटकर
  कोन्हेरराव फांकडे
  कोपनहेगन
  कोपरगाव
  कोपर्निकस निकोलस
  कोपळ
  कोपागंज
  कोप्प
  कोप्पल
  कोंबड्या
  कोबर्ग
  कोबी
  कोम-मौजे-कसबा
  कोमटी
  कोमारपाइक
  कोमिल्ल गांव
  कोयी
  कोरकई
  कोरपूट तहशील
  कोरफड
  कोरा
  कोरिंग
  कोरिया
  कोरिया संस्थान
  कोरी
  कोरूना शहर
  कोरेगांव (१)
  कोरेगांव (२)
  कोर्कू जात
  कोर्ट
  कोर्टरॉय
  कोर्डोफान
  कोयार्क लोक
  कोर्वइ
  को-हा
  कोल
  कोलकइ
  कोलगांग
  कोलघा
  कोलचिस
  कोलचेस्टर
  कोलंब, चार्लस आगस्टिन
  कोलंबस
  कोलंबस रा ज धा नी
  कोलंबिया
  कोलबेर
  कोलंबो
  कोलब्रुक
  कोलम
  कोलाचल
  कोलायन
  कोलार
  कोलार सरोवर
  कोलिकेर, रूडोल्फ आलबर्ट व्हॉन
  कोलेगल
  कोलेरिज सॅम्युअल टेलर
  कोलेरून
  कोलोन
  कोलोफोन
  कोलोरॅडो
  कोल्लंगड
  कोल्लमशक
  कोल्लैमलई
  कोल्हटकर, भाऊराव
  कोल्हा
  कोल्हाटी
  कोल्हाण
  कोल्हापूर
  कोवनो
  कोवेलंग
  कोश
  कोशिंब
  कोशी
  काशी
  कोष्टी
  कोष्ठ
  कोस
  कोसगी
  कोसम
  कोसल
  कोसीगी
  कोस्टारिका
  कोहइबाब
  कोहली
  कोहलू
  कोहळा
  कोहाट
  कोहिस्तान
  कोहीम
  कोहीर
  कोळसा
  कोळिंजन
  कोळी
  कोळीजात
  कोळ्ळीप्पाक्कई
  कौटिल्य
  कौण्डिन्य
  कौण्डिन्यपुर
  कौपर, वि ल्य म
  कौरव
  कौल
  कौशांबी
  कौषीतकी, ब्रा ह्म ण
  कौसल्या
  क्यबिन
  क्यवक्कू
  क्यान्डू, मेजर टी
  क्युरी, पेरी व मॅडम
  क्युरेषी
  क्यूबा
  क्यूमी
  क्यैकटो
  क्यैकमराव
  क्यैकलत
  क्यैक्कमी
  क्यैंगटन
  क्यैंगलोन
  क्यैंधकम
  क्योनपिआव
  क्यौकपदौंग
  क्यौकप्यू
  क्यौकक्यी
  क्यौक्तन
  क्यौक्ता
  क्यौक्से
  क्यौगोन
  क्रॅकौ
  क्रतु
  क्रप आल्फ्रेड
  क्रमवंत
  क्रायसीन
  क्रॉय सेंट
  क्राँस्टाट
  क्रियावाद
  क्रिसा
  क्रीट
  क्रूगर
  क्रून्स्टाड
  क्रेक
  क्रेसी
  क्रोपॉटकिन
  क्रोमाइट
  क्रौंचद्वीप
  क्लाइव्ह
  क्लासिअस, रूडाल्फ जुलिअस इम्यान्युएल
  क्लोजपेट
  क्लोरोफार्म
  क्विटो
  क्विबेक
  क्विलान
  क्वीन्स्टौन
  क्वीन्सलंड
  क्वील्हानी
  क्वेकर पंथ
  क्वेटापिशीन
  क्वेटा
 
  खगरिया
  खंगार
  खगौल
  खजुराहो
  खजुवा
  खजुहा
  खजूर
  खझर
  खटाव
  खटौली
  खट्वांग
  खंड
  खडक, ओ ळ ख
  खडकवासलें तलाव
  खडकी
  खंडगिरी
  खंडायत
  खंडाळ
  खंडाळा
  खडीचा दगड
  खडीचें काम
  खंडपरा
  खंडेराव गायकवाड
  खंडेराव गुजर
  खंडेराव दाभाडे
  खंडेराव हरि
  खंडेराव होळकर
  खंडेलवाल
  खंडेला
  खंडोजी माणकर
  खंडो बल्लाळ
  खंडोबा
  खतें

 

 

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .