प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग अकरावा : काव्य - खतें    
       
कोस्टारिका:- मध्य अमेरिकेंतील प्रजासत्ताक राज्य. ह्याच्या उत्तरेस निकाराग्वे, पूर्वेस कॅरिबियन समुद्र; आग्नेयीस व दक्षिणेस पनामा; नैऋत्येस, पश्चिमेस व वायव्येस पॉसिफिक महासागरय क्षेत्रफळ २३००० चौ.मै. हा एक उंच पठार असून त्यांत उंच पर्वतांच्या रांगा गेलेल्या आहेत. यांत सहा प्रांत आहेत.

स्वरूपवर्णन- कोस्टारिकांत ज्वालामुखी पर्वतांच्या रांगा असून त्या एकमेकांपासून सॅनजोसे व कॅर्टागोया पठारांमुळे विभक्त झाल्या आहेत. यापैकी मुख्य शिखरें:- पोआस (८८९५ फूट), इराझु (११,२००), टुरिआल्या (१०,९१०). दुसर्‍या दोन पर्वतांच्या रांगा निक्रोया आखाताच्या दक्षिणेकडून पनामाकडे गेल्या आहेत. यांचे नांव कॉर्डिलेराद टालामांका असून त्यांची मुख्य शिखरें चिरिपोग्रांद (११,४८५), बुएनाव्हिस्टा (१०,८२०), पिकोब्लॅन्को (९६४५) ही होत. या प्रदेशांत धरणीकंप वारंवार होतात. मुख्य नद्या सॉनजॉन रिओफ्रायओ या होत.

हवामान- सर्व देशांत उष्ण, थंड व समशीतोष्ण अशा तीन तर्‍हेचे हवामान असते. दरसाल पाऊस सुमारे ८० इंच पडतो. संधिवात व हिवताप समुद्रकाठी विशेष आढळतो. एकंदरीत उष्ण कटिबंधातील दुसर्‍या कोणत्याही देशांपेक्षा कोस्टारिका अत्यंत निरोगी प्रदेश आहे असे म्हणण्यात अतिशयोक्ती होणार नाही.

लोक:- १९१७ मध्ये लोकसंख्या ४५४९९५ होती. बहुतेक स्पॅनिश व तिच्या उपभाषा यांचा प्रचार आहे. १६ व्या शतकांतील गॅलिशियन लोकांचे (स्पॅनिश) वंशज आहों असें बहुतेक लोक मानितात. मिश्र लोकांची संख्या जास्त आहे. मूळचे इंडियन लोकसंख्येने कमी आहेत ते निकाराग्वेची सरहद्द व टालामांका यांत राहतात. संस्थानचा धर्म रोमन कॅथॉलिक आहे पण सर्वत्र धर्मस्वातंत्र्य आहे. प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत आहे. १९१५ त ४१९ प्राथमिक शाळा होत्या. शिवाय उच्च शिक्षणाकरिता ४ कॉलेजें होती (इंडियन संस्कृती मध्य अमेरिका पहा).

शहरें व दळणवळणाची साधने:- राजधानी सॅन जोसे, आलाजुएलो, कॅर्टागो, हेरिडिसा, लिबिरिआ अथना ग्वानाकॅस्टेल, पुंतारेनाबंदर ही मुख्य शहरें आहेत. ट्रॅंन्सकाँटिनेंटल रेल्वे १८७१ मध्ये सुरू होऊन ती लिमानपासून पुंतारेनासपर्यंत आहे. येथील सडका वाईट असून बैलगाडय़ा किंवा खेंचरे यांचा उपयोग करतात. एकंदर रेल्वे ३४७ मैलांची आहे. सॅन जोसे येथें विजेच्या ट्राम्ब्वे आहेत. १९१६ त कोस्टारिकांत २०८ पोस्ट ऑफिसे होती. तारायंत्रे, टेलेफोन, बीनतारी तारायंत्रे बहुतेक ठिकाणी आहेत.

शेतकी व उद्योगधंदे:- प्रकाश, हवा व पाणी ही योग्य प्रमाणांत असून शिवाय येथील जमीन अत्यंत सुपीक आहे. येथील जंगलांत देवदार, महोगॅनी, रबर, एवनी वगैरे विपुल सापडतात. शेतकी हा मुख्य धंदा असून येथे बहुतकरून शेतकरीच जमिनीचा मालक असतो. कॉफी व केळी ही मुख्य पिकें होतात. तांबे व चांदी यांच्या खाणी २० व्या शतकारंभी संपल्या. सोन्याच्या खाणी चालू आहेत.

व्यापार:- निर्गत (१९१७) २४४७७७७ पौं. असून त्यात कॉफी, केळी, कांतडीं, लाकूड, सोने व चांदी यांचा समावेश होतो. त्याचवर्षी खाण्याचे पदार्थ, कापूस, गुरें, औषधें, लोखंडी सामान वगैरे पदार्थांची आयात १२०३२७७ पौं.ची झाली.

जमाबंदी:- वसुलापैकी निम्मे उत्पन्न जकातीपासून मिळते. १९१७ साली वसूल ६८५९३५ पौ. व खर्च १२३७३६७ पौ. झाला. खर्चांत शिक्षण, अंतर्गत सुधारणा, कर्जाची फेड या मुख्य बाबी असतात.

पैसा व पत:- या देशांत तीन पेढय़ा आहेत. सोन्याचें कोलन नावाचें नाणे प्रमाणभूत आहे. स्पॅनिश पद्धतीची वजनें चालतात. ३१ डिसेंबर १९१६ रोजी रिपव्हिकचे परदेशांतले कर्ज २९५०४५६ पौंड असून देशांतलेच निव्वळ १२१३२७८ पौंड होते.

राज्यव्यवस्था:- १८७०, १८८२ व १९१७ च्या राज्यघटनेप्रमाणे राज्यकारभार चालतो. ४३ सभासदांच्या प्रतिनिधीगृहाच्या हाती कायदेसत्ता असते. एक अध्यक्ष व तीन उपाध्यक्ष मिळून कार्यकारी मंडळ होते. वेगवेगळी खातीं ६ सेक्रेटरींच्या ताब्यात असून ते वरील कार्यकारी मंडळास सहाय्यक म्हणून असतात. प्रत्येक प्रांतावर गव्हर्नरची नेमणूक होते. न्यायासाठी एक वरिष्ठ कोर्ट असतें. १९१३ च्या कायद्यान्वयें वयांत आलेल्या सर्व पुरुष प्रजाजनांना मतदानाचा हक्क असतो.

पारमार्थिक साधन व शिक्षण:- रोमन कॅथोलिक पंथाचे लोक येथे पुष्कळ असून शिवाय धर्मस्वातंत्र्य या देशांत आहे. प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचें असतें. दुय्यम शिक्षणाकडे जरा दुर्लक्ष्य आहे.

संरक्षण:- युद्धप्रसंगी १८ ते ५० वर्षे वयाच्या लोकांना लष्करी नोकरी सक्तीची असतो. कायमचे सैन्य ६०० असून युद्धप्रसंगी ३६००० लोक येऊ शकतील.

इतिहास:- कोस्टारिका या नांवाच्या व्युत्पत्तीसंबंधी बराच वाद आहे. कोस्टारिका १८२१ पर्यंत स्पेनचा अंकित होता. हा प्रदेश १५३० मध्ये स्पेनच्या पूर्णपणे ताब्यात आला. जॉन व्हॅझक्वेझ कोरोनाडो नावाच्या सुस्वभावी व हुषार गव्हर्नराने ह्या प्रांताच्या मर्यादा ठरविल्या त्यावेळी इंडियनांना गुलाम करून त्यांचा सोने मिळविण्याकडे उपयोग करून घेण्याची विशेष प्रवृत्ती होती. १६६६ त व त्याच्या नंतर दोन्ही किनार्‍यावरच्या लोकांकडून फारच उपद्रव होत असे. यामुळे इंडियनांची स्थिती फार वाईट झाली. ते झाडांच्या साली नेसत असून कित्येक वेळी त्यांना या साली सुद्धा उसन्या आणाव्या लागत. त्यावेळी कोकोबिन प्रचलित नाणे होते.

१८२१ त इतर मध्य अमेरिकेंतील प्रांतांबरोबर बंड करून कोस्टारिका हे इटुरबाईड घराण्याच्या सत्तेखाली असलेल्या मेक्सिकन साम्राज्यांत सामील झाले. परंतु १८२३ नंतर लोकसत्तावादी व उदारमतवादी यांच्यामध्ये लढाई होऊन लोकसत्तावादी विजयी झाले. कोस्टारिका हे १८२४-३९ पर्यत मध्य अमेरिकेतील संयुक्त संस्थानांच्या प्रजासत्ताक राज्यांपैकी एक होते. हे १८४८ त स्वतंत्र प्रजासत्ताक राज्य झाले. मध्यंतरी १८९७-९८ त हे मध्य अमेरिकेतील मोठय़ा प्रजासत्ताक राज्यांत होते. परंतु लवकरच ह्या राज्याचे तुकडे झाले. (सरकारी रिपोर्ट. स्टेट्समन्स इयरबुक. काल्व्हे-दि रिपब्लिक ऑफ कोस्टारिका.).

   

खंड ११ : काव्य - खते  

  काव्य

  काव्हूर

 

  कॉव्हेंट्री
  काश
  काशी
  काशीनाथोपाध्यायं
  काशीपूर, त ह शी ल
  काशीफळ
  काशीबाई पेशवे
  काशीराज पंडित
  काश्गर
  काश्मीर संस्थान
  काश्मीरी
  काश्मीरी ब्राह्मण
  काश्मिरी भाषा
  काश्मोर
  काश्यप
  काष्टिन
  कास
  कासगंज त ह शी ल
  कासरगोड, ता लु का
  कासलपुरा
  कांसव
  कासार
  कांसार - वाणी
  कासारबारी (द्वार)
  कासाला
  कासिया
  कासीमबझार
  कासूर
  कासेगांव (१)
  कासेगांव
  कॅस्टेलो ब्रंको
  कास्पियन समुद्र
  काहूत
  काळपुळी
  काळहोळ
  काळाआजार
  काळा चौतरा
  काळा पहाड
  काळा बाग, ज मी न दा री
  काळा बाग छावणी
  काळासमुद्र
  काळी नदी
  काळी सिंध
  किउंथल
  किओटो
  किंकर
  किंकरी
  किक्ली
  किग्गतनाड
  किंग्जटाउन
  किंग्जलिन
  किंग्स्टन
  किचनेर लॉर्ड (१८५०-१९१६)
  किच्चौंचा
  किट्स सेंट
  किंडत, पो ट जि ल्हा
  किंडर गार्टन
  किड् बेंजामिन (१८५८)
  कित्तुर
  किंनगिन ता लु का
  किनवत
  किनवत जंगल
  किनु
  किन्नर
  किन्हई
  किन्हळ
  किंपुरूषवर्ष
  किबमरो
  किंबर्ले
  किमेदिजमीनदार
  किरगेरी
  किरवंत
  किरवळें
  किराईत
  किराकत
  किरात
  किरार
  किरीटी
  किरौली
  किर्घी
  किर्चाफ, गुस्टाब राबर्ट
  किर्मीर
  किर्लोस्कर, बळवंत पाडुरंग उर्फ अण्णासाहेब
  किलकिल यवन
  किल सैफुल्ल
  किल सोभ सिंध
  किलार्ने
  किलिमनूर
  किलिमांजारो
  किल्लेकोट व तटबंदी
  किलहार्न डॉ. एफ्
  किशनगंज, पो ट वि भा ग
  किशनगड सं स्था न
  किशनचंद
  किशोरगंज पो ट वि भा ग
  किष्किंधा
  किसान
  कीकट
  कीचक
  कीचक जात
  कीटक अथवा षट्पद
  कीटस् जॉन
  कीन चार्लस सॅम्युएल
  कीफ, प्रां त
  कीर
  कीरतपूर
  करिथर
  कीर्तन
  कीर्तने, नि ळ कं ठ ज ना र्द न
  कीर्तने, विनायक जनार्दन
  कील
  कीलकरै
  कीलिंग बेटें
  कुकरमुंडे
  कुकी
  कुंकुमवृक्ष
  कुकुर
  कुंकू
  कुक्शी
  कुक्सहॅवन
  कूंग्ययोन
  कुंच, त ह शी ल
  कुचबिहार, सं स्था न
  कुचला
  कुंचावन
  कुंजपुर
  कुंजर
  कुंजा
  कुंजुरी
  कुंज्रा
  कुटकी
  कुटासा
  कुटुंब
  कुट्टापरान्तक
  कुठार
  कुडची
  कुंडल
  कुडलगी
  कुडवक्कल
  कुडवासल
  कुडळा
  कुडा
  कुंडापूर ता लु का
  कुडालोर ता लु का
  कुडाळ
  कुडाळदेशकर ब्राह्मण
  कुडाळसंगम
  कुंडिनपुर
  कुडुमी
  कुडें
  कुणकुंबी
  कुणबी
  कुतउलआमारा
  कुंतनहसहळ्ळी
  कुंतल
  कुंताप
  कुंति
  कुंतिभोज
  कुतियान
  कुंती
  कृतुबदिया
  कुत्तालम्
  कुत्बमिनार
  कुत्बशहा
  कुत्बशाही
  कुत्बुद्दीन-ऐबक
  कुत्रा
  कुत्रु
  कुत्स
  कुंदकुंदाचार्य
  कुंदगोळ
  कुंदरेमुख
  कुंदा टेंकडी
  कुंदा तहशील
  कुनिगल
  कुनिहार
  कुन्ड्ट
  कुन्ननकुलम्
  कुन्नूर
  कुन्हळ
  कुंबुम्
  कुबेर
  कुब्ज विष्णुवर्धन
  कुब्जा
  कुंभ
  कुंभकर्ण
  कुंभकोणस्
  कुंभराणा
  कुंभळगड
  कुंभा
  कुंभार
  कुंभारकाम
  कुंभारडी डोंगर
  कुंभेर
  कुंभोज
  कुम
  कुमठा ता लु का
  कुमाऊन
  कुमार
  कुमारखली
  कुमारजीव
  कुमारदेवी
  कुमारधारी
  कुमारपाल
  कुमारराज
  कुमारिल भट्ट
  कुयली
  कुरकुंब
  कुरंगगड-अलंगगड
  कुरडू
  कुरम एजन्सी
  कुरम नदी
  कुरमवार
  कुरमी
  कुरवा
  कुरसेंग पो ट वि भा ग
  कुराण
  कुराबर

  कुरिग्राम पो ट वि भा ग

  कुरू
  कुरूजांगल
  कुरूंद
  कुरूंदवाड
  कुरूनेगॅला
  कुरूपांचाल
  कुरूंबा
  कुरूंब्रनाड
  कुरूयुद्ध
  कुरूवर्ष
  कुरूष्पाल
  कुरूक्षेत्र
  कुर्तकोटी
  कुर्दिस्तान
  कुर्ला
  कु-हा
  कु-हाडखुर्द्द
  कुल
  कुलपहार
  कुलशेखर
  कुलशेखरपट्टणम्
  कुलाची
  कुलाबा
  कुलाबा किल्ला
  कुलित्तलइ
  कुलुइन्सूर अथवा कुटेश्वर
  कुलु तहशील
  कुलुहा
  कुवम
  कुवलयापीड
  कुवलाश्व
  कुश
  कुशद्वीप
  कुशध्वज
  कुशनाभ
  कुशलगड
  कुशस्थली
  कुशान
  कुशाव
  कुशावर्त
  कुशिनगर
  कुष्ठ
  कुष्तगी
  कुष्तिया
  कुसवन
  कुसाजी भोंसले
  कुसुगल
  कुसुंबा
  कुंहरसेन
  कुळकर्णी
  कुळिथ
  कूका
  कूटमाळी
  कूडलगी
  कूंदियन
  कूबा
  कूर्ग
  कूर्म
  कूर्मदास
  कूर्मपुराण
  कृतवर्मा
  कृति
  कृत्तिका
  कृत्तिवास
  कृप
  कृपाराम
  कृमिसमूह
  कृषिकर्म किंवा शेती
  कृष्ण
  कृष्णकवि
  कृष्णगर
  कृष्णदत्त
  कृष्णदयार्णव
  कृष्णदास
  कृष्णदासमुद्गल
  कृष्णदेवराय
  कृष्णदेव होयसळ
  कृष्णद्वैपायन
  कृष्णनाईक वरंगळकर
  कृष्णमूत्र ज्वर
  कृष्ण याज्ञवलकी
  कृष्णराजपेठ
  कृष्णराव खटावकर
  कृष्णराव बल्लाळ काळे
  कृष्णाकुमारी
  कृष्णागिरी
  कृष्णा जिल्हा
  कृष्णाजी कंक
  कृष्णाजी त्रिमल
  कृष्णाजी नाईक जोशी
  कृष्णाजी भास्कर
  कृष्णाजी विनायक सोहोनी
  कृष्णा नदी
  कृष्णान्वक
  केअर्नस, जॉन एलियट
  केइ द्वीपसमूह
  केओंझर संस्थान
  केकती
  केकय
  केकरी
  केकुल फ्रेडरिक ऑगस्ट
  केंजळगड, अथवा घेरखेळज किल्ला
  केटर हेन्री
  केटी
  केटो मार्कस पो र्शि अ स
  केटो मार्कस दुसरा
  केडीझ
  केणी
  केदारनाथ
  केदारभट्ट
  केंदूर
  केंदूली
  केंद्रापारा
  केन
  केनिया
  केनिया पर्वत
  केनिलवर्थ
  केन्सिंग्टन
  केप कोस्ट
  केप टाउन
  केप प्राव्हिन्स
  केप्लर योहान
  केंब्रिज
  केरल
  केरवली
  केराढी
  केरूर
  केरो
  केलडी
  केलसी
  केला
  केल्व्हिन विल्यम थामसन लॉर्ड
  केवट
  केवडा
  केशर
  केशव
  केशवचंद्र सेन
  केशवपुर
  केशवस्वामी
  केशी
  केशोरइपाटण
  केसरिया
  केसरी
  केसरीनाथ
  केसरीय
  केसीध्वज
  केसो भिकाजी दातार
  केळ
  केळवाडा
  केळवाडी
  केळवे माहीम
  केळापुर
  केळोद
  कैकाडी
  कैकुबाद
  कैकेयी
  कैकोलन
  कैटभ
  कैथल
  कैफेंगफु
  कैमगंज
  कैमुर
  कैय्यट
  कैराण
  कैलास
  कैवर्त जात
  कैसर गंज
  कोइनिग, कार्ल रूडाल्फ
  कोइंबतूर
  कोइंब्रा
  कोइरी
  कोइल कुंतल
  कोकटनुर
  कोंकण
  कोंकणपुर
  कोंकणस्थ वैश्य
  कोंकणी
  कोंकणी भाषा
  कोकनाडा
  कोकंब
  कोका
  कोकिल
  कोकिलाव्रत
  कोको
  कोकोनॉर
  कोकोबेटें
  कोंगनोली
  कोंगाळव
  कोंगू देश
  कोच जात
  कौचाबंबा
  कोचिन
  कोचिनील किडे
  कोट
  कोंट, ऑगस्ट
  कोटकपुरा
  कोटगड
  कोटगळ
  कोटगिरी
  कोटचांदपूर
  कोटद्वार
  कोटपुतळी
  कोटा, संस्थान
  कोटा ता लु का
  कोटापल्ली
  कोटी
  कोटुमचगी
  कोटेश्वर
  कोट्टापट्टम्
  कोट्टायम्
  कोट्टारू
  कोट्टूरू
  कोट्रा किंवा सांगानी
  कोठारिया
  कोठी
  कोठी
  कोठूर
  कोड
  कोंडका
  कोंडगल
  कोंडगांव
  कोडचांद्री
  कोंडपल्ली
  कोडमगी
  कोंडविडु
  कोंडवीडू गाणदेव
  कोंडाणे
  कोंडाणें किल्ला
  कोडीनार
  कोडैकानल, ता लु का
  कोडौंग
  कोण्णूर
  कोतवाल
  कोत्रंग
  कोत्रा
  कोत्री, ता लु का
  कोथिंबीर
  कोंदिवटी लेणीं
  कोद्रु
  कोनारक
  कोनिग्जबर्ग
  कोनोल्ली कालवा
  कोन्नूर
  कोन्हे राम कोल्हटकर
  कोन्हेरराव फांकडे
  कोपनहेगन
  कोपरगाव
  कोपर्निकस निकोलस
  कोपळ
  कोपागंज
  कोप्प
  कोप्पल
  कोंबड्या
  कोबर्ग
  कोबी
  कोम-मौजे-कसबा
  कोमटी
  कोमारपाइक
  कोमिल्ल गांव
  कोयी
  कोरकई
  कोरपूट तहशील
  कोरफड
  कोरा
  कोरिंग
  कोरिया
  कोरिया संस्थान
  कोरी
  कोरूना शहर
  कोरेगांव (१)
  कोरेगांव (२)
  कोर्कू जात
  कोर्ट
  कोर्टरॉय
  कोर्डोफान
  कोयार्क लोक
  कोर्वइ
  को-हा
  कोल
  कोलकइ
  कोलगांग
  कोलघा
  कोलचिस
  कोलचेस्टर
  कोलंब, चार्लस आगस्टिन
  कोलंबस
  कोलंबस रा ज धा नी
  कोलंबिया
  कोलबेर
  कोलंबो
  कोलब्रुक
  कोलम
  कोलाचल
  कोलायन
  कोलार
  कोलार सरोवर
  कोलिकेर, रूडोल्फ आलबर्ट व्हॉन
  कोलेगल
  कोलेरिज सॅम्युअल टेलर
  कोलेरून
  कोलोन
  कोलोफोन
  कोलोरॅडो
  कोल्लंगड
  कोल्लमशक
  कोल्लैमलई
  कोल्हटकर, भाऊराव
  कोल्हा
  कोल्हाटी
  कोल्हाण
  कोल्हापूर
  कोवनो
  कोवेलंग
  कोश
  कोशिंब
  कोशी
  काशी
  कोष्टी
  कोष्ठ
  कोस
  कोसगी
  कोसम
  कोसल
  कोसीगी
  कोस्टारिका
  कोहइबाब
  कोहली
  कोहलू
  कोहळा
  कोहाट
  कोहिस्तान
  कोहीम
  कोहीर
  कोळसा
  कोळिंजन
  कोळी
  कोळीजात
  कोळ्ळीप्पाक्कई
  कौटिल्य
  कौण्डिन्य
  कौण्डिन्यपुर
  कौपर, वि ल्य म
  कौरव
  कौल
  कौशांबी
  कौषीतकी, ब्रा ह्म ण
  कौसल्या
  क्यबिन
  क्यवक्कू
  क्यान्डू, मेजर टी
  क्युरी, पेरी व मॅडम
  क्युरेषी
  क्यूबा
  क्यूमी
  क्यैकटो
  क्यैकमराव
  क्यैकलत
  क्यैक्कमी
  क्यैंगटन
  क्यैंगलोन
  क्यैंधकम
  क्योनपिआव
  क्यौकपदौंग
  क्यौकप्यू
  क्यौकक्यी
  क्यौक्तन
  क्यौक्ता
  क्यौक्से
  क्यौगोन
  क्रॅकौ
  क्रतु
  क्रप आल्फ्रेड
  क्रमवंत
  क्रायसीन
  क्रॉय सेंट
  क्राँस्टाट
  क्रियावाद
  क्रिसा
  क्रीट
  क्रूगर
  क्रून्स्टाड
  क्रेक
  क्रेसी
  क्रोपॉटकिन
  क्रोमाइट
  क्रौंचद्वीप
  क्लाइव्ह
  क्लासिअस, रूडाल्फ जुलिअस इम्यान्युएल
  क्लोजपेट
  क्लोरोफार्म
  क्विटो
  क्विबेक
  क्विलान
  क्वीन्स्टौन
  क्वीन्सलंड
  क्वील्हानी
  क्वेकर पंथ
  क्वेटापिशीन
  क्वेटा
 
  खगरिया
  खंगार
  खगौल
  खजुराहो
  खजुवा
  खजुहा
  खजूर
  खझर
  खटाव
  खटौली
  खट्वांग
  खंड
  खडक, ओ ळ ख
  खडकवासलें तलाव
  खडकी
  खंडगिरी
  खंडायत
  खंडाळ
  खंडाळा
  खडीचा दगड
  खडीचें काम
  खंडपरा
  खंडेराव गायकवाड
  खंडेराव गुजर
  खंडेराव दाभाडे
  खंडेराव हरि
  खंडेराव होळकर
  खंडेलवाल
  खंडेला
  खंडोजी माणकर
  खंडो बल्लाळ
  खंडोबा
  खतें

 

 

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .