प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   


महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश

सूची खंड


संपादक

श्रीधर व्यंकटेश केतकर; एम्.ए. पीएच्.डी

 

संपादकीय मदतनीस

 

यशवंत गोपाळ कानेटकर; बी.ए.

 


विभाग बाविसावा

सूची खंड

-----------------------
ज्ञानं राष्ट्रधनं महत्तममिदं ब्राह्मण्यसंरक्षकम् ।
लोके क्षत्रियवैश्यकार्यघटनासौकर्यसंस्थापकम् ।।
कर्तृत्वागमबोधको ननु भवेज्ज्ञानार्थयत्नोऽधुना ।

ज्ञात्वा नागपुरे सुपण्डितजनै:संघ:शुभो निर्मित: ।।
-----------------------

१९२९

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .