प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

पुरवणी खंड : हिंदुस्थानखंड

प्रकरण ३ रें;
हिंदुस्थानचा इतिहास

सामान्य विवेचन - हिंदुस्थानचा इतिहास या नांवाखालीं यापुढें जो इतिहास देण्यांत येत आहे तो बहृंशी खास हिंदुस्थानदेशाचा आहे; म्हणजे त्यांत ब्रह्मदेश, ब्रिटिश बलुचिस्तान, अफगाणिस्तान, सीलोन इत्यादि प्रांतांचा इतिहास नाहीं. कारण, त्यांचा समावेश खास हिंदुस्थानांत आगेंमागें झालेला आहे; त्यामुळें या ठिकाणीं त्यांचा इतिहास मुख्य इतिहासविषयाला जेवढा जरूर तेवढाच दिला आहे.

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .