अक्षरानुक्रम : ने

  नेगापट्टम्
    नेताजी पालकर
    नत्ति
  नेत्रकोणा
  नेत्ररोग
  नेदर्लंड
  नेपल्स
  नेपाळ
  नेपियर, जॉन
  नेपियर, सर चार्लस जेम्स   नेपोलियन   नेब्रास्का
  नेमाजी शिंदे   नेमाड जिल्हा
  नेमावर
  नेयगी   नेर   नेलमंगल
   नेलोर जिल्हा   नेल्लीकुप्पम   नेल्सन, व्हायकौंट होरेशिओ
  नेवाडा   नेवासें, तालुका   नेसर्गी
  नेस्टोरियन पंथ