अक्षरानुक्रम : रे

  रेखांश
    रेग्नॉल्ट, हेनरी व्हिक्टर
     रेडमंड, जॉन एडवर्ड
  रेडियम
  रेड्डी राजघराणें
  रेम्युसाट, चार्लस फ्रॅंकाइस
  रेवदंडा
  रेवाकांठा
  रेवाचिनी
  रेवारी
  रेशीम
  रेहली